Des de Soluglass volem donar suport al seu negocis i per això li proporcionem la següent informació sobre les deduccions fiscals per obres de millora de l’eficiència energètica, tant a nivell d’habitatges com d’edificis, fins i tot la renovació dels tancaments.

Deduccions fiscals en cas d’habitatge en edifici plurifamiliar

20%
Els contribuents podran deduir-se el 20 per cent de les quantitats satisfetes per obres realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022 que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros.

40%
Els contribuents podran deduir-se el 40 per cent de les quantitats satisfetes per obres realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2022 que hagin millorat el consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 per cent l’indicador de consum d’energia primària no renovable, o bé, hagin aconseguit una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica «A» o «B».
La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 7.500 euros.

Deducciones fiscales

Deduccions en cas de edificis d’ús prevalentemente residencial

60% 
Els contribuents propietaris d’habitatges situats en edificis d’ús predominant residencial podran deduir-se el 60 per cent de les quantitats satisfetes per obres realitzades entre el 6 d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2023, gràcies a les quals s’hagi aconseguit una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30 per cent com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per a obtenir una classe energètica «A» o «B».
S’assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s’haguessin adquirit amb aquestes.

No donaran dret a practicar aquesta deducció per les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afecta a una activitat econòmica.
La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros.

En tots els casos s’haurà de demostrar la millora energètica mitjançant certificat d’eficiència energètica abans i després de la intervenció.

× Solicita tu presupuesto