Per a evitar el Risc de trencaments tèrmics cal tenir una cura especial a l’estiu. De fet no s’haurien de deixar els vidres exposats al sol.

Conforme el vidre absorbeix la radiació solar, s’incrementa la seva temperatura. Proporcionalment augmenta la tensió tèrmica, i per conseqüència el risc de trencaments tèrmics.

Els vidres que es deixen apilats i exposats a la radiació solar directa poden aconseguir altes temperatures en el centre del paquet, fins i tot en el cas de vidre transparent. Especialment cal extremar les precaucions en cas de vidre de capa i vidre decoratiu.

Recomanacions per al correcte maneig i magatzematge

  • Guardar els vidres en una àrea seca i ben ventilada
    Per a l’emmagatzematge temporal a l’aire lliure, protegir els vidres contra la pluja i la infiltració d’aigua i per descomptat de les fortes variacions de temperatura i de la radiació solar.
× Solicita tu presupuesto