Ajudes Next *Generation: ajudes canvi finestres

L’informem que està vigent una subvenció que es dirigeix a les persones propietàries que volen adoptar mesures per a millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, incloent-hi el canvi de finestres.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

Requisits:

La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (*EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

Període de vigència:

Fins al 31 de desembre de 2022 o fins a esgotament dels fons

On cal dirigir-se:

A Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consorci de l’*Habitatge de Barcelona http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html

A la resta del país, a les Oficines locals de rehabilitació

Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i enginyers d’Edificació de Catalunya

Inicio

ayudas cambio ventanas

Solicite Next Generation: ayudas cambio ventanas

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

Descargue e imprima el anuncio de las ayudas para que sus Clientes estén enterados. Puede escribir un mail a marketing@soluglassl.com para dudas respecto a los trámites. 

 

× Solicita tu presupuesto