Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: SOLUGLASS S.L. CIF: B65826133 Dir. Postal: Av. Cerdanyola, 98 4o Oficina 16 – 08173 SANT CUGAT DEL VALLS Telèfon: 937 078 172. E-mail: rgpd@soluglassl.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En SOLUGLASS SL tractem les seves dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contactes, a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis

b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna infomación, per a poder atendre-li.

c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament Com a finalitat addicional, en cas que se li hagués sol·licitat autorització i ens l’hagués concedit, tractarem les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat principal:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis, o bé directament, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que poguessin derivar-se de la relació amb l’entitat jurídica o organització. b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva part comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.

c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran en tant es mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació. En la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades en tant no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades en la finalitat principal de manteniment d’agenda de contactes és, a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 6.1.f del RGPD.

b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment. c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que s’estableix en l’art. 6.1.f del RGPD. En la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Durant el període de durada del tractament no comunicarem les seves dades a tercers. En *SOLUGLASS SL comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les quals exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei. En SOLUGLASS SL seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quals són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si SOLUGLASS SL estem tractant dades personals que el concerneixin o no. Així mateix, té: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació Dret a sol·licitar la seva supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Dret d’informació Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades Per a exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

SOLUGLASS SL Exercici drets protecció de dades Av. Cerdanyola, 98 4o Oficina 16 – 08173 SANT CUGAT DEL VALLS

o bé remeti un email a: rgpd@soluglassl.com Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no has obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets.

VÍDEO VIGILÀNCIA

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? Identitat: SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. CIF: B65826133 – B66074436 Dir. Postal: C/ Alfred Nobel 10, Pol. Ind. Valldoriolf – 08430 – La Roca del Vallès Telèfon: 937078172 E-mail: rgpd@soluglassl.com – rgpd@transforglassl.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. tractem les seves dades amb la finalitat de videovigilància dels nostres locals i instal·lacions. Durant quant temps conservarem les seves dades? Les imatges es conservaran durant un mes. Decisions automatitzades, perfilis i lògica aplicada: NO es prenen decisions Automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment, quan ha accedit als nostres locals i instal·lacions després d’haver vist el cartell informatiu acosta la realització de tractament de videovigilància A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. En qualsevol cas, en SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hem pogut contractar i que, per a la prestació de l’esmentat servei, pot ser necessari que tenen accés a les dades de caràcter personal, encara que els mateixos seran tractats amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions, i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades, on exigim, entre altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades amb la finalització del servei. En SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades. Quins són els drets quan es faciliten les seves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. estem tractant dades personals que l’afecti o no. En qualsevol cas, té: Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals. Dret a sol·licitar la seva rectificació. Dret a sol·licitar a la seva supressió. Dret a sol·licitar la limitació del tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades. Dret a retirar el consentiment prestat. Dret d’informació. Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades. Per a exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a: SOLUGLASS S.L. i TRANSFORGLASS 2012, S.L. Exercici dret protecció de dades C/ Alfred Nobel 10, Pol. Ind. Valldoriolf 08430 – La Roca del Vallès – BARCELONA o bé, remeti un e-mail a: rgpd@soluglassl.com – rgpd@transforglassl.com L’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no s’ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

× Solicita tu presupuesto